Trung tâm thương mại Đường Số 3 Đường Số 3, Phường Cái Khế, Ninh Kiều