Trung tâm thương mại Đường Nguyễn Văn Linh Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Hưng Lợi, Ninh Kiều