Trung tâm thương mại Phố Bà Triệu Phố Bà Triệu, Phường Tân An, Ninh Kiều