Tôi thành người "vô gia cư" vì vướng thủ tục tách - nhập hộ khẩu

Tôi làm thủ tục nhập lại hộ khẩu nhưng công an quận A không giải quyết vì diện nhập hộ khẩu trước đó của tôi là "ở nhờ". Mua căn nhà ở quận C, tôi đến quận C đăng ký nhập hộ khẩu về đây nhưng vì không có giấy chuyển trực tiếp từ quận A nên tôi không được giải quyết. Quận A từ chối cấp giấy này cho tôi.

Không có bên nào giải quyết, tôi như trở thành người "vô gia cư". Vì không có sổ hộ khẩu nên tôi cũng không thể đăng ký kết hôn. Vậy trong trường hợp này, tôi phải giải quyết thế nào?

(Thanh Long)

Trả lời:

Căn cứ theo quy định tại Điểm đ Khoản 1 Điều 22 Luật Cư trú 2006, bạn sẽ bị xóa đăng ký thường trú ở nơi ở cũ khi đã đăng ký thường trú ở nơi ở mới. Cơ quan làm thủ tục đăng ký thường trú cho công dân ở nơi ở mới phải thông báo cho cơ quan đã cấp giấy chuyển hộ khẩu để xoá đăng ký thường trú ở nơi cư trú cũ.

đăng ký thường trú
Đăng ký thường trú ở nơi ở cũ sẽ bị xóa bỏ khi đã đăng ký thường trú ở nơi ở mới

Điểm b Khoản 3 Điều 11 Thông tư số 35/2014 ngày 9/9/2014 của Bộ Công an quy định:

"Đối với các huyện, quận, thị xã thuộc thành phố trực thuộc Trung ương; thị xã, thành phố thuộc tỉnh:

Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo đã đăng ký thường trú của cơ quan đăng ký cư trú nơi công dân chuyển đến, phải thông báo cho người bị xóa đăng ký thường trú hoặc đại diện hộ gia đình mang sổ hộ khẩu đến làm thủ tục xóa tên trong sổ đăng ký thường trú, xóa tên trong sổ hộ khẩu (đối với trường hợp không chuyển cả hộ),thông báo việc đã xóa đăng ký thường trú cho tàng thư căn cước công dân và Công an xã, phường, thị trấn; đồng thời, phải chuyển hồ sơ đăng ký thường trú cho Công an cùng cấp nơi công dân chuyển đến".

Do đó, với trường hợp của bạn, bạn chỉ bị xóa đăng ký thường trú ở quận A khi bạn hoàn thành việc nhập hộ khẩu về nơi cư trú mới và cơ quan nơi cư trú đã có thông báo về việc này. Nhưng vì bạn vẫn chưa nhập được hộ khẩu và đăng ký thường trú tại quận C hay quận B nên quận A chưa được xóa đăng ký thường trú của bạn.

Bạn có thể đề nghị Công an quận A cấp giấy để chuyển hộ khẩu sang quận C.

Công an quận A đã thực hiện không đúng quy định khi không cấp lại thủ tục để bạn chuyển hộ khẩu hoặc từ chối khôi phục lại hộ khẩu thường trú. Để giải quyết, bạn hoàn toàn có thể khiếu nại đến Trưởng công an quận và Giám đốc Công an TP.HCM.

Luật sư, Thạc sĩ Phạm Thanh Bình
Công ty Luật Bảo Ngọc, Hà Nội

_ NhaDatHay theo Internet _