Tên Lửa Residence Đường Nguyễn Dữ Đường Nguyễn Dữ, Phường Tân Quý, Bình Tân