Thông báo
Thông báo

  CHÍNH SÁCH GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

   

  1. Cơ chế giải quyết tranh chấp

  Ban Quản Trị hỗ trợ tiếp nhận và chuyển thông tin khiếu nại của Khách Hàng liên quan đến Tin Mua Bán cho Người Bán, Người Bán có trách nhiệm giải quyết khiếu nại cho Khách Hàng trên cơ sở thỏa thuận và/hoặc quy định của pháp luật.

  Khi phát sinh khiếu nại, hình thức giải quyết đầu tiên sẽ được các bên ưu tiên áp dụng là thương lượng và hòa giải nhằm đảm bảo quyền lợi của các bên, tiết kiệm thời gian giải quyết và hạn chế tối đa việc ảnh hưởng từ khiếu nại đến hoạt động kinh doanh của mỗi bên. Sau 45 ngày kể từ ngày bắt đầu thương lượng và hòa giải mà các bên không thể giải quyết được khiếu nại thì một trong hai bên có quyền đưa vụ việc lên tòa án có thẩm quyền tại thành phố Hà Nội để giải quyết. Mỗi bên sẽ tự thanh toán chi phí cho việc khiếu nại này, án phí sẽ do bên thua kiện thanh toán.

  Khiếu nại của Khách Hàng chỉ được Người Bán tiếp nhận giải quyết khi và chỉ khi khiếu nại này được gửi đến cho Ban Quản Trị hoặc Người Bán trong khoảng thời gian của Thời Hiệu Giải Quyết Khiếu Nại. Thời Hiệu Giải Quyết Khiếu nại là 30 ngày kể từ ngày Người Bán và Khách Hàng hoàn thành việc đặt mua/thuê online hàng hóa/dịch vụ trên website https://sosanhnha.com/.

   

  2. Quy trình giải quyết tranh chấp

  Khi phát sinh khiếu nại, Khách Hàng thực hiện theo quy trình sau:

  Bước 1: Gửi khiếu nại trực tiếp tới cho Ban Quản Trị bằng cách: gọi vào số điện thoại 0974 143 317, chat online trên Website https://sosanhnha.com/ hoặc gửi email tới [email protected] Khiếu nại chỉ được tiếp nhận và giải quyết khi khiếu nại được gửi trong khoảng thời gian quy định của Thời Hiệu Giải Quyết Khiếu Nại.

  Bước 2: Trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được khiếu nại, Ban Quản Trị kiểm tra, xem xét và xác nhận thông tin của khiếu nại và thông báo cho các bên có liên quan. Ban Quản Trị tiến hành xác minh nội dung khiếu nại và/hoặc đề nghị Khách Hàng cung cấp các bằng chứng liên quan tới nội dung khiếu nại và gửi khiếu nại sang cho Người Bán.

  Bước 3: Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ khi kết thúc công việc của bước 2, Người Bán sẽ đưa ra ý kiến và biện pháp giải quyết đối với khiếu nại của Khách Hàng.

  Bước 4: Nếu Khách Hàng đồng ý với biện pháp giải quyết của Người Bán, hai bên sẽ tiếp tục thực hiện theo biện pháp mà các bên đã thống nhất. Nếu Khách Hàng không đồng ý với biện pháp giải quyết khiếu nại của Người Bán, Ban Quản Trị sẽ tiếp tục hỗ trợ các bên để thương lượng và cùng thống nhất các biện pháp phù hợp với hai bên.

  Bước 5: Nếu hai bên không thể hòa giải và thương lượng được khiếu nại trong khoảng thời gian hòa giải được quy định nêu trên thì Khách Hàng có quyền đưa vụ việc lên tòa án có thẩm quyền tại thành phố Hà Nội để giải quyết.