Thông báo
Thông báo

  CHÍNH SÁCH VÀ QUY ĐỊNH
   

  1. Quy định về việc đăng tin

  Để thuận lợi cho việc duyệt tin của Sosanhnha.com, cũng như để giúp tin đăng của người sử dụng được hiển thị trên web trong thời gian sớm nhất, Khách hàng khi đăng tin xin lưu ý những điểm sau: 

  2. Các hành vi nghiêm cấm
  Dưới đây là một phần danh sách các hành vi bị nghiêm cấm trên và trong quá trình sử dụng website Sosanhnha.com: 

  - Tham gia vào hoạt động thương mại hoặc kinh doanh mà không có sự ưng thuận của chúng tôi, như là các cuộc thi, cá cược, đổi chác, quảng cáo hoặc kinh doanh đa cấp

  3. Quyền hạn của sosanhnha

  4. Đối với ứng dụng di động của sosanhnha trên điện thoại cần những quyền sau- Quyền truy cập CAMERA để giúp khách hàng có thể chụp ảnh bất động sản đăng lên nhanh chóng dễ dàng hơn.

  - Quyền truy cập thông báo NOTIFICATION để thông báo cho khách hàng có nhu cầu về bất động sản liên quan.

  - Quyền truy cập vị trí LOCATION để giúp khách hàng tìm kiếm bất động sản ở gần .

   

  5. Cung cấp thông tin của bạn cho bên thứ ba

   

  - Khi được khách hàng đồng ý, sosanhnha có thể cung cấp số điện thoại của khách hàng cho bên thứ ba

  - Sosanhnha cam kết chỉ sử dụng thông tin vào mục đích giúp người mua, người bán tìm kiếm bất động sản phù hợp 

  - Sosanhnha sẽ không giải quyết khiếu nại khi khách hàng đã đồng ý với chính sách của sosanhnha.