Thông báo
Thông báo

   

  CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

  1. Mục đích thu thập thông tin

  Ban Quản Trị thu thập thông tin cá nhân của Khách Hàng, thông tin của Người Bán nhằm hỗ trợ tạo tài khoản, quản lý cơ sở dữ liệu và kịp thời xử lý các tình huống phát sinh (nếu có). Các thông tin thu thập là thông tin mang tính nhận dạng, bao gồm và không giới hạn: Họ tên, email, số điện thoại, mật khẩu để đăng ký tài khoản sử dụng và sử dụng dịch vụ.

  Ban Quản Trị cũng thu thập thông tin Cookies của Khách Hàng. Việc đăng ký cho Khách Hàng ghé thăm, truy cập và sử dụng “Cookies” cũng như đèn báo hiệu website để giúp nâng cao chất lượng và thời gian sử dụng của Khách Hàng. Website https://sosanhnha.com/ có sử dụng công nghệ “Cookies”. Cookies là những mã nhỏ, thường được lưu trữ trong ổ cứng máy tính của Khách Hàng, chúng cho phép một website tự “tùy chỉnh” cho mỗi người dùng bằng cách ghi nhớ thông tin về việc truy cập website của người dùng đó. Cookies có thể lưu trữ nhiều thông tin, như địa chỉ IP, dữ liệu điều hướng, thông tin máy chủ, thời gian truyền dữ liệu, ưu tiên của người dùng, địa chỉ e-mail. Phần “trợ giúp” trên thanh công cụ của hầu hết các trình duyệt sẽ giúp Người dùng biết cách ngăn chặn trình duyệt chấp nhận Cookies mới hoặc cách định cấu hình trình duyệt để nó loại bỏ tất cả các Cookies. Nếu Khách Hàng vô hiệu Cookies, Khách Hàng không truy cập được vào những tính năng quan trọng và việc sử dụng Website http://sosanhnha.com/ có thể bị hạn chế. Cookies dùng trên Website http://sosanhnha.com/ có liên quan đến dữ liệu cá nhân của Khách Hàng, chi tiết như sau:a

  • Về Cookies và đèn báo hiệu web: Cookies là những thư mục dữ liệu được lưu trữ tạm thời hoặc lâu dài trong ổ cứng máy tính của Khách Hàng. Cookies được sử dụng để xác minh, truy tìm lượt (bảo vệ trạng thái) và duy trì thông tin cụ thể về việc sử dụng và người sử dụng Website http://sosanhnha.com/, như các tuỳ chọn cho trang web hoặc thông tin về giỏ hàng điện tử của họ. Nếu không đồng ý, Khách Hàng có thể xoá tất cả cookies đã nằm trong ổ cứng máy tính của mình bằng cách tìm kiếm các thư mục với “Cookies” trong tên của nó và xoá đi. Trong tương lai, Khách Hàng có thể chỉnh sửa các lựa chọn trong trình duyệt của mình để các Cookies (tương lai) bị chặn. Xin được lưu ý rằng: Nếu làm vậy, Khách Hàng có thể không sử dụng được đầy đủ các tính năng của Website http://sosanhnha.com/. Để biết thêm thông tin về (cách sử dụng và không nhận) Cookies, Khách Hàng vui lòng truy cập vào website www.allaboutcookies.org.
  • Đèn báo hiệu web: Là các sợi mã phần mềm nhỏ tượng trưng cho yêu cầu về hình ảnh đồ thị trên một website hay email. Nó có thể có hoặc không có hình ảnh đồ thị nhìn thấy được liên quan đến đèn báo hiệu web, và thông thường hình ảnh được thiết kế để trộn lẫn vào nền của website hoặc email. Đèn báo hiệu web có thể được sử dụng vào các mục đích như: báo cáo lưu lượng truy cập website, số khách truy cập, kiểm tra và báo cáo quảng cáo, và tính cá nhân hoá. Đèn báo hiệu web mà Ban Quản Trị sử dụng chỉ để thu thập dữ liệu vô danh.

  Hành động thu thập, quản lý và sử dụng thông tin cũng như Cookies của Khách Hàng nhằm mục đích quản lý cơ sở dữ liệu về Khách Hàng và kịp thời xử lý các tình huống phát sinh (nếu có).

  2. Phạm vi sử dụng thông tin

  Thông tin Ban Quản Trị thu thập từ Khách Hàng sẽ được sử dụng trong các trường hợp sau:

  • Gửi cho Người Bán để Người Bán liên hệ và trao đổi với Khách Hàng;
  • Hỗ trợ, tư vấn và giải quyết Khiếu Nại (nếu có);
  • Gửi thông báo về các Tin Mua Bán mới phù hợp với nhu cầu của Khách Hàng, các thông tin khác bao gồm nhưng không giới hạn bởi: thông tin về chính sách mới/thay đổi, cảnh báo vi phạm;
  • Theo yêu cầu bằng văn bản của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có);

  Thông tin Ban Quản Trị thu thập từ Người Bán sẽ được sử dụng trong các trường hợp sau:

  • Đăng tải công khai trên Website https://sosanhnha.com/;
  • Tư vấn, hỗ trợ cho Người Bán trong quá trình đăng Tin Mua Bán;
  • Hỗ trợ, tư vấn và giải quyết Khiếu Nại (nếu có);
  • Gửi thông báo về chính sách mới/thay đổi, cảnh báo vi phạm tới Người Bán;
  • Theo yêu cầu bằng văn bản của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có);

   

  3. Thời gian lưu trữ thông tin

  Thông tin của Người Bán và Khách Hàng được tự động lưu trữ tại máy chủ của Website https://sosanhnha.com/ cho đến khi Ban Quản Trị nhận được yêu cầu xóa thông tin của Người Bán và/hoặc Khách Hàng hoặc chủ động Người Bán/Khách Hàng xóa tài khoản đăng nhập.

   

  4. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin

  Người Bán và Khách Hàng đồng ý rằng: trong trường hợp cần thiết, các cơ quan/tổ chức/cá nhân sau có quyền được tiếp cận và thu thập thông tin liên quan, bao gồm:

  • Công ty Cổ phần Kỷ nguyên số;
  • Bên thứ ba có dịch vụ tích hợp với Website http://sosanhnha.com/ (nếu có);
  • Cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
  • Cơ quan thuế, cố vấn tài chính, pháp lý và kiểm toán cho Ban Quản Trị khi phát sinh trường hợp cần phải biết thông tin cá nhân của Khách Hàng/Người Bán;

   

  5. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin

  CÔNG TY CỔ PHẦN KỶ NGUYÊN SỐ

  Trụ sở công ty: Số 102, phố Thái Thịnh, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

  Hotline: 0974 143 317

  Email CSKH: [email protected]

   

  6. Phương thức và công cụ để Khách Hàng/Người Bán tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

  Người Bán có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc bủy bỏ bất kỳ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và Bấm vào trang quản trị của tài khoản hoặc liên lạc với Ban Quản Trị theo thông tin tại mục e.5 nêu trên. Tuy nhiên, bất kỳ sự sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ bất kỳ thông tin cá nhân vẫn phải tuân thủ đầy đủ và theo đúng các quy định về thông tin đăng ký tài khoản trên Webiste https://sosanhnha.com/.

   

  7. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết Khiếu Nại của Khách Hàng/Người Bán liên quan đến thông tin bị sử dụng sai mục đích hoặc ngoài phạm vi đã được quy định tại Chính sách này

  Khách Hàng/Người Bán tự chịu mọi trách nhiệm về tính chính xác và hợp pháp trước bên thứ ba và cơ quan nhà nước có thẩm quyền về mọi thông tin được đăng tải trên Website https://sosanhnha.com/. Ban Quản Trị không chịu bất kì trách nhiệm liên quan đến thông tin mà Khách Hàng/Người Bán đã đăng tải.

  Thông tin của Khách Hàng/Người Bán chỉ được sử dụng theo đúng mục đích thu thập và sử dụng thông tin cá nhân được quy định tại Chính sách này và theo quy định của pháp luật. Mọi hình thức thu thập và sử dụng thông tin của Khách Hàng/Người Bán với mục đích khác với quy định của Chính sách này mà chưa được sự đồng ý của Khách Hàng/Người Bán đều là hành vi vi phạm pháp luật.

  Ban Quản Trị tiếp nhận và giải quyết các Khiếu Nại của Khách Hàng/Người Bán liên quan đến việc sử dụng sai mục đích và phạm vi thông tin cá nhân của Khách Hàng/Người Bán theo quy trình sau:

  Bước 1: Khách Hàng/Người Bán Khiếu Nại với Ban Quản Trị bằng cách liên hệ với các thông tin hỗ trợ đã được đăng tải công khai trên Website https://sosanhnha.com/ hoặc theo số điện thoại 0974 143 317 - Email CSKH: [email protected] (sau đây gọi tắt là “Bên Khiếu Nại”).

  Bước 2: Bộ phận tiếp nhận chuyển cho phòng ban chịu trách nhiệm tìm hiểu và giải quyết vụ việc.

  Bước 3: Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận được Khiếu Nại của Bên Khiếu Nại,  Ban Quản Trị sẽ trả lời cho Bên Khiếu Nại về kết quả giải quyết Khiếu Nại.

   

  8. Thừa nhận và chấp nhận

  Bằng hình thức trao đổi với Ban Quản Trị và/hoặc tiếp tục sử dụng các dịch vụ trên Website https://sosanhnha.com/, Khách Hàng/Người Bán đồng ý rằng đã đọc nội dung của Quy chế này và đồng ý để Ban Quản Trị thu thập, sử dụng và chuyển giao thông tin cá nhân của mình theo đúng quy định tại Chính sách này.

  Ban Quản Trị có quyền sửa đổi, bổ sung các nội dung của quy định này tại từng thời điểm và bằng cách công bố thông báo sửa đổi/bổ sung trên Website https://sosanhnha.com/ và các sửa đổi/bổ sung này sẽ có hiệu lực kể từ 00:00 phút của ngày thứ hai kể từ ngày sửa đổi/bổ sung được công bố trên Website https://sosanhnha.com/. Bằng việc tiếp tục sử dụng dịch vụ trên Website https://sosanhnha.com/ sau khi sửa đổi/bổ sung được đăng tải công khai trên Website https://sosanhnha.com/, đồng nghĩa với việc Khách Hàng/Người Bán đã thừa nhận và đồng ý tuân thủ các quy định của sửa đổi/bổ sung đó.