Cho thuê kho, nhà xưởng, đất tại Phường Vũ Ninh, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh