Cho thuê cửa hàng, ki ốt tại Thành phố Hà Tĩnh, Hà Tĩnh