Bán đất tại Xã Trung Kênh, Huyện Lương Tài, Bắc Ninh