Nhà đất bán tại Xã Phong Khê, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh