Bán đất tại Xã Nhân Thắng, Huyện Gia Bình, Bắc Ninh