Bán đất tại Xã Bình Dương, Huyện Gia Bình, Bắc Ninh