Bán đất tại Xã Bình Định, Huyện Lương Tài, Bắc Ninh