Nhà đất bán tại Phường Kinh Bắc, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh