Bán đất nền dự án tại Thành phố Hòa Bình, Hòa Bình