Nhà ở xã hội Phố Trần Đại Nghĩa Phố Trần Đại Nghĩa, Phường Cái Khế, Ninh Kiều