Nhà ở xã hội Đường Tôn Thất Tùng Đường Tôn Thất Tùng, Phường Cái Khế, Ninh Kiều