Nhà ở xã hội Đường Hòa Khánh Đường Hòa Khánh, Phường Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu