Nhà ở xã hội Đường Số 3 Đường Số 3, Phường Cái Khế, Ninh Kiều