Nhà ở xã hội Đường Số 2 Đường Số 2, Phường Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu