Nhà ở xã hội Đường Phan Văn Trường Đường Phan Văn Trường, Phường Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu