Nhà ở xã hội Đường Phan Văn Thuật Đường Phan Văn Thuật, Phường Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu