Nhà ở xã hội Đường Phan Văn Định Đường Phan Văn Định, Phường Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu