Nhà ở xã hội Đường Phạm Ngọc Thạch Đường Phạm Ngọc Thạch, Phường Cái Khế, Ninh Kiều