Nhà ở xã hội Đường Nguyễn Kiều Đường Nguyễn Kiều, Phường Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu