Nhà ở xã hội Đường Lạc Long Quân Đường Lạc Long Quân, Phường Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu