Nhà ở xã hội Phố Lương Định Của Phố Lương Định Của, Phường Cái Khế, Ninh Kiều