Nhà ở xã hội Đường Lý Hồng Thanh Đường Lý Hồng Thanh, Phường Cái Khế, Ninh Kiều