Nhà ở xã hội Đường Lê Lợi Đường Lê Lợi, Phường Cái Khế, Ninh Kiều