Nhà ở xã hội Đường Lê Bình Đường Lê Bình, Phường Hưng Lợi, Ninh Kiều