Nhà ở xã hội Đường Số 2 Đường Số 2, Phường Hưng Lợi, Ninh Kiều