Nhà ở xã hội Phố Bà Triệu Phố Bà Triệu, Phường Tân An, Ninh Kiều