Khu phức hợp Đường Số 4 Đường Số 4, Phường Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu