Khu nghỉ dưỡng, Sinh thái Đường Tôn Thất Tùng Đường Tôn Thất Tùng, Phường Cái Khế, Ninh Kiều