Khu nghỉ dưỡng, Sinh thái Đường Số 3 Đường Số 3, Phường Cái Khế, Ninh Kiều