Khu dân cư Thuần Việt Đường Vĩnh Lộc Đường Vĩnh Lộc, Xã Vĩnh Lộc B, Bình Chánh