KDC 6B T30 Đường Phạm Hùng Đường Phạm Hùng, Xã Bình Hưng, Bình Chánh