Khu công nghiệp Đường Trần Văn Khéo Đường Trần Văn Khéo, Phường Cái Khế, Ninh Kiều