Khu công nghiệp Đường Trần Phú Đường Trần Phú, Phường Cái Khế, Ninh Kiều