Khu công nghiệp Đường Trần Hoàng Na Đường Trần Hoàng Na, Phường Hưng Lợi, Ninh Kiều