Khu công nghiệp Đường Tầm Vu Đường Tầm Vu, Phường Hưng Lợi, Ninh Kiều