Khu công nghiệp Đường Tôn Thất Tùng Đường Tôn Thất Tùng, Phường Cái Khế, Ninh Kiều