Khu công nghiệp Đường Số 2 Đường Số 2, Phường Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu