Khu công nghiệp Đường Quán Trọng Hoàng Đường Quán Trọng Hoàng, Phường Hưng Lợi, Ninh Kiều