Khu công nghiệp Đường Phan Văn Trường Đường Phan Văn Trường, Phường Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu