Khu công nghiệp Đường Nguyễn Kiều Đường Nguyễn Kiều, Phường Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu