Khu đô thị mới Đường Hòa Khánh Đường Hòa Khánh, Phường Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu