Khu đô thị mới Đường Nguyễn Đức Cảnh Đường Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cái Khế, Ninh Kiều